Nejpřitažlivější
vysoká škola
v Česku

NEWTON College

Podle průzkumu, který otiskli nedávno v MF DNES, je NEWTON College školou s nejvyšším indexem spokojenosti mezi všemi fakultami v ČR. Školou, která hezky propaguje objev Isaaca Newtona – tedy gravitaci, lépe řečeno přitažlivost. Abychom tento odkaz ještě více posílili, provedl jsem zevrubný facelift vizuální komunikace, který symboliku přitažlivosti ještě více zdůrazňuje.

nc_semplice_sipky_vysvetleninc_semplice_sipky_vysvetleni

Změny se dočkal i původní logotyp, který jsem upravil pro lepší čitelnost a celkově sebevědomější výraz.

nc_semplice_symbol_transformacenc_semplice_symbol_transformace
nc_semplice_logosetnc_semplice_logoset
nc_semplice_pismonc_semplice_pismo

Klíčový koncept jsme hned vyzkoušeli na podzimní propagaci.

vizo_poster4vizo_poster4
vizo_knihavizo_kniha
vizo_6stran_1vizo_6stran_1
vizo_6stran_2vizo_6stran_2
vizo_clvvizo_clv
vizo_billboardvizo_billboard